top of page

VEČERY UPŘÍMNOSTI

Nevšední setkání v atmosféře otevřenosti a naslouchání s možností potkat se s podobně smýšlejícími lidmi. Večery jsou zčásti terapeutické a zčásti seberozvojové. Konají se každých čtrnáct dní v centru Prahy.

A9205242-98-119.JPG

Co se naučím?

Společně budeme rozvíjet schopnost upřímně komunikovat a sdělovat i přijímat zpětnou vazbu takovým způsobem, který je upřímný, užitečný a přitom ohleduplný. Díky sdílení zkušeností a vzájemné podpoře pravděpodobně zjistíme, že upřímnost se v životě častěji vyplácí, než nevyplácí. Večerní setkání volně navazují na téma knihy a workshopu Radikální upřímnost.


Kdo může přijít?

Večery upřímnosti se konají dvakrát do měsíce, zpravidla ve čtvrtek od 18.00, a jsou určeny pro muže i ženy bez rozdílu věku. Předchozí účast na workshopu Radikální upřímnosti není podmínkou. Můžete docházet pravidelně i občasně, podle vašich možností a chuti. Přijďte si vyzkoušet, že se zde potkáte se zajímavými lidmi, získáte užitečné a podporující vhledy a načerpáte chuť do života.


Jak probíhá sdílení?

Obvykle sejde skupina kolem 12 lidí (počet může být lehce vyšší nebo nižší). Večer je rozdělen do tří částí. Ta první slouží ke společnému naladění a každý má možnost se krátce ohlédnout za tím, co se v jeho životě za uplynulé týdny událo. Druhá, hlavní část, je prostorem pro upřímné sdílení všeho, s čím se v současnosti ve vlastním životě potýkáme, jaké prožíváme emoce, co se nám nedaří či jaké před námi stojí překážky a výzvy. Tato část je dobrovolná a většinou se kvůli času nedostane na každého, takže je potřeba se o čas trošku porvat. Závěrečná část se nese v duchu experimentování s přímočarým sdělováním ocenění a výhrad podobně jako na víkendových workshopech Radikální upřímnosti.

Večery: Services

Večer upřímnosti se koná zpravidla každý druhý čtvrtek v centru Prahy. 

Adresa: Široká 14, Praha 1

zvonek "Centrum šestý smysl"

Čas: 18.00 - 21.00


Termíny 2021:

16. září

14. října

11. listopadu, 25. listopadu

9. prosince

Cena:

300 - 500 Kč

(dle finančních možností)

A9205219-97-118.JPG
Večery: Hours
bottom of page